De toekomst van de watersector: de wijde wereld in!

Deze week verscheen er op WaterForum een interessant artikel van trendwatcher Adjiedj Bakas met de titel ‘Bouw Rijkswaterstaat met hulp van staatskapitalisme om tot watergigant‘. Van dit soort stukken word ik enthousiast! Geen vervelende structuurdiscussie over de bestuurlijke indeling van dat stukje grond ter grootte van een postzegel waarop we wonen, niet vasthouden aan het oude-vertrouwde, geen crisis, maar kansen. Uitgaan van het bestaande en bouwen aan de toekomst. De wijde wereld in!

Net als futuroloog professor Wim de Ridder is Adjiedj Bakas een van die inspirerende visionairs die we nodig hebben om uit de crisis te komen. We kunnen wel blijven kniezen en overal sombere voortekenen zien, maar daarmee komen we niet verder. Vanuit de waterschapswereld reageren met name bestuurders vaak defensief en een tikje conservatief als het gaat om de toekomst (voorbeeld: pdf-bestand). Volgens mij moeten we een sprong durven maken. Het gaat er niet om dat er niets mag veranderen en alles moet blijven zoals het is. Alles verandert. Wat we nodig hebben is een visie, zodat we, ervan uitgaand dat alles verandert, zélf onze toekomst kunnen vormgeven.

3D-boek-Plenty-NL-feb-2013Adjiedj Bakas constateert al een tijdje dat watermanagement een van de pijlers van de wereldeconomie aan het worden is. Hij is niet de enige. Ook superbelegger Jim Rogers zegt dit. Tel daarbij op dat Nederland van oudsher veel kennis van waterbeheer heeft, en het is logisch dat we dit nog veel meer kunnen uitbuiten. Het gaat daarbij  niet alleen om dijken bouwen, maar om de hele ‘natte infrastructuur’ in brede zin, inclusief de offshore-sector. Nederlandse bedrijven lopen wereldwijd voorop met baggeren en ook in de scheepsbouw en de constructie van boorplatforms worden in het buitenland grote orders binnengehaald, zoals momenteel door SBM Offshore uit Schiedam.

Een andere opkomende mega-industrie waarin Nederland een rol zou kunnen spelen is ‘deep sea mining‘. Op de zeebodem liggen gigantische schatten aan mineralen, metalen en gas uit methaanhydraat (een soort ijs). Nederland heeft bedrijven die dit aankunnen én de benodigde kennis en denkkracht. We moeten wel snel zijn. Andere landen, zoals Japan, maar ook de opkomende landen, zitten niet stil en dreigen ons in te halen.

De watersector in brede zin, zoals hierboven geschetst, is een prachtige combinatie van kennis en bouwcapaciteit met mondiaal potentieel. Ik ben het honderd procent eens met Bakas dat hier de kansen liggen voor Nederland. In de jaren ’90 zijn we de verkeerde kant op gegaan door het opblazen van de zeepbel van de banken- en dienstensector. Dit was allemaal lucht, waardoor we nu in de problemen zitten. Door op een slimme manier kennis en hoogwaardige industrie te combineren, kunnen we dit achter ons laten.

OECDDe waterschappen moeten volgens mij inspringen op deze trend. Dat vraagt om een ruime blik. Als we erop blijven hameren dat een waterschap geen internationale activiteiten mag ontplooien omdat dit niet tot de kerntaken behoort, komen we er niet. Ook onze polders kunnen profiteren van de globalisering. Gelukkig worden de eerste stappen op dit gebied gezet. Ik vind het een goede zaak dat internationale samenwerking prominent wordt genoemd op de site van de waterschappen over de toekomst. Ook het onderzoek van de OESO naar het Nederlandse waterschapsbestel is prima.

Is dan alles even geweldig aan het artikel van Adjiedj Bakas? Nee, er zijn wel wat kleine dingetjes. Het woordje ‘staatskapitalisme’ roept bij mij geen goede associaties op. Maar Bakas mengt nu eenmaal graag termen van verschillende ideologieën door elkaar, zie bijvoorbeeld een ander artikel: Marxisme voor de middenklasse. Ik denk dat hij daarmee ook wil aangeven dat oude tegenstellingen van de vorige eeuw, marxisme-kapitalisme, links-rechts, niet meer als zodanig bestaan. Die etiketten moeten we juist loslaten om te kunnen openstaan voor nieuwe vormen.

Verder weet ik niet of de Nederlandse overheid nu echt het voortouw moet nemen en zelf investeren. Ik zie de rol van de overheid eerder op het vlak van het faciliteren. Laat de echte investeringen maar van de markt komen. Aan de andere kant, ook hier geldt dat we ons niet moeten laten inperken door oude etiketten, zoals ik net al zei. Ook de tegenstelling markt-overheid is misschien zo’n beperkend kader dat we moeten openbreken. Waar het om gaat is de geest van het artikel. We moeten kansen zien en grijpen. De watersector kan hierin het voortouw nemen.

© Jeroen Louis, 16 maart 2013

Dit bericht is geplaatst in visie, water, waterschappen met de tags , , . Bookmark de permalink.

2 Reacties op De toekomst van de watersector: de wijde wereld in!

 1. Piet van Noort schreef:

  Ik vind dit grootheidswaanzin van mensen die alleen aan het verbeteren van hun positie denken. Laten we met eerst zorgen dat Rijkswaterstaat voorbeeldig met de natuur en het milieu om gaat voor er een exportstempel op “Werken met de natuur gegeven” wordt. Zandsuppleties kunnen gehalveerd en gestabiliseerd als er een gestuurde kustverdediging wordt doorgevoerd. Badplaatsen kunnen profijt hebben als er sturingslichamen gerealiseerd worden in de vorm van parkeergarages gecombineerd met een recreatiejachthaven en een mooie windmolen als kop in de branding. De kust van Nederland kan groeien net als het Kennemerstrand en de Eijerlandsedam om meer ruimte voor natuur en recreatie te winnen. Met het groeien van de kust kunnen we meer zoet water op te vangen en te bufferen. Zandhoppers op LNG zorgen dat het zeewater niet onnodig met CO² en andere restproducten van zware olie vervuild worden. Rijkswaterstaat heeft altijfd geroepen dat de zee het zand gratis naar het land kan brengen, het wordt tijd dat ze proberen om het daar te houden zodat de veiligheid gewaarborgd is. Minder zandsuppleren is ook beter voor onze staatskas. http://hardekustverdediging.blogspot.com http://www.kustverdediging.nl http://www.zandoverdenatuur.webklik.nl http://www.haaksezeedijk.nl

  • Jeroen schreef:

   Bedankt voor uw reactie! Ik geloof zonder meer dat Rijkswaterstaat nog niet voorbeeldig met natuur en milieu omgaat, maar om daar nu op te wachten… Het kan toch allebei tegelijk: verbeteren en de krachten bundelen?

   Laatst was ik bij de zandmotor in Kijkduin. Is dat wel een goede werkwijze?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *